Ultrazvuková technika „Linear Phased Array“ (zkráceně Phased Array/PA)

Zjednodušeně řečeno – tato metoda oproti konvenčnímu ultrazvuku vysílá a přijímá ultrazvukový svazek pod různými úhly v jeden okamžik a tato data zpracovává do grafické podoby. Pokud se použije k sondě encoder, který zaznamená polohu sondy, přístroj umí zaznamenat celý svar a je možné dodatečně data zkoumat.

 

Normy:

ČSN EN ISO 13588 – základní zkušební předpis PA

ČSN EN ISO 20601 – PA zkoušení dílů s malou tloušťkou

ČSN EN ISO 19285 – PA stupně přípustnosti

ČSN EN 16018 – termíny při zkoušení PA

Inspekční postup – viz příloha – myslím, že by neměl být problém sehnat potvrzený a schválený originál, toto je verze k nahlédnutí / studiu

 

Rozsah použitelnosti na svarech potrubí:

Vnější průměr trubky > Ø 20 mm

Ideální tloušťka pro zkoušení: > 6 mm (prakticky a podle běžných norem)

Ověřená možnost použití pro tloušťky > 2mm

Horní hranice tloušťky prakticky není, jde jen o nastavení přístroje.

 

Výhody:

-vysoká přesnost a citlivost

-možnost provádět zkoušky za přítomnosti jiných osob (během ostatních prací)

-rychlé výsledky (v podstatě okamžité, u malých tlouštěk (pod 6mm) se provádí hodnocení pomocí softwaru na PC)

-bezpečnost

-možný digitální záznam zkoušeného svaru

-efektivita

-nevadí médium v potrubí (POZOR TEPLOTA)

 

Nevýhody:

-není možné použít při nízkých a vysokých teplotách (ideální rozsah zkušebních teplot 4 < 40°C)

-potřeba lépe připraveného zkušebního povrchu než RT

 

Ultrazvuková technika „Time of flight diffraction“ (zkráceně ToFD)

Opět zjednodušeně – jedná se o techniku kde pár ultrazvukových sond si navzájem posílá z jedné do druhé ultrazvukové impulsy a přístroj zaznamenává difrakce, které se dějí na okrajích všech necelistvostí. Je to perfektní metoda k nalezení trhlin, provozních vad nebo studených spojů a kořenových anomálií. Stejně jako u PA je pořizován digitální záznam s polohou na svaru.

 

Normy:

ČSN EN ISO 10863, ČSN EN ISO 16828 – základní zkušební předpis TOFD

ČSN EN ISO 15626 – TOFD stupně přípustnosti

Rozsah použitelnosti na svarech potrubí:

Vnější průměr trubky > Ø 100 mm

Ideální tloušťka pro zkoušení: 12 < 40 mm (větší tloušťky se skenují s několika konfiguracemi – je to možné, ale složitější)

 

Výhody:

-stejné jako PA

-ve větších tloušťkách užitečné určení hloubkového umístění indikace

-velmi vysoká pravděpodobnost odhalení trhlin / lineárních indikací

 

Nevýhody:

-potřeba většího prostoru v okolí svaru z obou stran (cca 200 mm na každé straně)

-potřeba lépe připraveného povrchu než PA

-není možné použít při nízkých a vysokých teplotách (ideální rozsah zkušebních teplot 4 < 50°C)

 

Konvenční ultrazvuková technika (UT)

Velmi přesné a rychlé ověření kvality výrobku / svaru. Každá sonda má předem daný úhel vysílání ultrazvukového svazku, takže se během zkoušení ručně mění sondy a ručně se také měří poloha sondy v případě záznamu indikace. Výstup tedy není automaticky zaznamenán.

 

Normy:

ČSN EN ISO 17640 – zkušební předpis

ČSN EN ISO 11666 - Stupně přípustnosti

 

Rozsah použitelnosti na svarech potrubí:

Vnější průměr trubky > Ø 25 mm

Tloušťka pro zkoušení: 8 mm

 

Výhody:

-vysoká univerzálnost zkoušení (např. příruby, různé tvarovky)

 

Nevýhody:

-bez záznamu