O FIRMĚ ND SCAN

Společnost ND Scan Services s.r.o. zaujímá významný post na východočeském trhu. Není příliš robustní, aby ji pohlcovala vlastní administrativa, ani moc malá, aby měla nedostatečné kapacity k pokrytí požadavků zákazníků. Její ideální velikost zabezpečuje dostatečnou flexibilitu a rychlost. V této právní formě působí od roku 2009, nicméně jádro společnosti samostatně nabízí své kvalitní služby už více než 15 let a praxe všech pracovníků sahá ještě dále. Zkušenosti pracovníků firmy ND Scan Services jsou skutečně výjimečné a po celou tuto dobu trpělivě pracují krok po kroku na naplnění jejich vize. Hlavním cílem je neustálý rozvoj a modernizace se zachováním stability, aby si zákazník mohl zvolit jakoukoliv z moderních NDT metod s jistotou profesionálního výsledku. Zákazník a jeho spokojenost je pro nás nejdůležitější aspekt, od něhož se odvíjí vše ostatní.
Od roku 2016 je společnost ND Scan Services s.r.o. akreditovaná Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. k provozování zkušební laboratoře se zavedeným systémem managementu kvality dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005, čímž hodláme našim zákazníkům dosvědčit, že naše služby jsou na té nejvyšší úrovni a veškeré naše procesy jsou řízeny dle prověřených standardů.
MenuBox
NOVINKY
kontrola svarů od Ø20x2mm
za použití pokročilé
ultrazvukové techniky
linear phased array

srovnání UT technik:
srovnání - odkaz
MenuTop
MenuBottom

RUČNÍ ULTRAZVUKOVÉ ZKOUŠENÍ - UT

Je velmi mobilní a současně průkazná forma zkoušení. Ruční ultrazvukové zkoušení s pomocí moderních přístrojů je dnes nejběžnější defektoskopická metoda k detekci výrobních i provozních vad, k určení tloušťek materiálu či zjištění korozních úbytků ve spektru různých výrobků a materiálů, od odlitků a výkovků po svary a kompozitní konstrukce.

ToFD ULTRAZVUKOVÉ ZKOUŠENÍ

Time-of-flight-diffraction (ToFD) je moderní, citlivá a přesná metoda ultrazvukového zkoušení svarů s grafickým záznamem. První testy touto metodou byly provedeny už v roce 1975, ale v praxi se začala používat až v dnešní době, kdy rozvoj výpočetní techniky umožnil softwarové průběžné zpracování naskenovaných dat. Uchovaný digitální záznam zabezpečuje možnost sledovat vývoj nalezených provozních necelistvostí v průběhu času a také v jistém směru nahrazuje radiografické zkoušení, pokud jde o důvěryhodnou archivaci výsledků NDT zkoušek.

PA ULTRAZVUKOVÉ ZKOUŠENÍ

Phased Array (PA - UT) je další moderní ultrazvukovou metodou, která umí v jeden okamžik pracovat s mnoha ultrazvukovými svazky a to jak souběžnými v linii nebo polích, tak i sektorově v rozmezí úhlů a následně zaznamenávat digitální data přesně podle pozice měřené enkodérem. Skeny jsou zobrazovány graficky a podobně jako u ToFD je zde možnost snadné digitální archivace a budoucí kontroly či srovnání s novým skenem.

ULTRAZVUKOVÉ IMERZNÍ ZKOUŠENÍ

Ultrazvukové imerzní testování umožňuje detekci indikací dle nejpřísnějších zkušebních norem. S nejnovějšími automatizovanými kontrolními systémy mohou být zaznamenány i podpovrchové necelistvosti na různých odlitcích, výkovcích, kompozitech a svarech a to v libovolné ultrazvukové projekci - A, B a C.

RADIOGRAFIE - RT

Klasická diagnostická metoda principielně založená na prozařování předmětu (svaru) nebezpečným zářením je postupně nahrazována bezpečnějšími a levnějšími technikami. Nicméně v mnoha aplikacích je radiografie stále nenahraditelná, proto se za velmi přísných bezpečnostních podmínek smí používat i na přechodných pracovištích. Zdrojem záření může být buď RTG generátor nebo prvek uvolňující ionizující gama záření (např. Iridium 192).

DIGITÁLNÍ RADIOGRAFIE

Digitální radiografie je moderní metoda zpracování a archivace rentgenových a gamma snímků. Přestože samotný proces snímání probíhá na první pohled téměř identicky, přináší tato metoda množství výhod, mezi něž patří hlavně environmenální šetrnost (několikanásobně nižší dávky záření, vyloučení chemických procesů), mnohonásobně větší tloušťkový rozsah v jednom snímku, mobilnost (bez temné komory), digitální archivace. Celý systém je certifikovaný a není možné retušovat digitální data bez možnosti návratnosti do originální podoby. Vyhodnocování probíhá ve velmi vysokém rozlišení s možností zoomování, automatické kalibrace a měření, což eliminuje chybovost lidského faktoru. U větších zakázek může tato metoda navíc přinést i významnou cenovou úsporu.

MAGNETICKÁ KONTROLA - MT

Magnetická kontrola je široce používána jak v laboratoři a na místě aplikace. Je to nákladově efektivní a účinná metoda pro lokalizaci povrchových a podpovrchových vad, jako jsou trhliny, studené spoje a vměstky ve feromagnetických prvcích. Toto testování je široce využíváno v automobilovém a leteckém průmyslu pro detekci vad v motoru, odpružení a brzdném systému.

PENETRAČNÍ KONTROLA - PT

Penetrační kontrola se používá k detekci narušení kontinuity povrchu jak v železných tak v neželezných částech. Metoda může být aplikována na místě nebo i v laboratoři a to buď s barevným kontrastem či s použitím fluorescenčních technik. V laboratoři je vhodný zejména pro společnou kontrolu většího množství obráběných dílů, je nákladově efektivní a účinný způsob testování.

ZKOUŠENÍ VÍŘIVÝMI PROUDY - ET

Další velmi přenosná technika, ideální pro nasazení v terénu, pro detekci povrchových a podpovrchových necelistvostí u železných a neželezných kovů bez nutnosti odstranění povrchového nátěru. V laboratoři je tato forma testování obvykle používána pro kontrolu leteckých dílů a konstrukcí, včetně kol, brzd a celých turbínových sestav.

Hledáte vzrušující online kasino s širokou nabídkou her a štědrými bonusy? Pak je Rabona Kasino|Rabona|Rabona casino|https://opava35let.cz/ to pravé pro vás