Kontaktní informace

Hlavní provozovna

Bříza 32, 503 12 VŠESTARY
Obec v těsné blízkosti u Hradce Králové směr na Hořice

Mobilní čísla a email

Milan LEHKÝ - jednatel : +420 603 483 428
kontaktní email: :  info@ndscan.cz

Sázka na vítězství s Mostbet CZ: váš spolehlivý partner ve světě sportovních prognóz a vítězství v hazardních hrách!

Sídlo společnosti

Věkošská 47, 503 41 Hradec Králové

Obchodní rejstřík

IČ : 287 68 311
DIČ : CZ 28768311
Registrováno u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou C 26296.

GPS: N 50°14.44137', E 15°45.68875'  
MenuBox
NOVINKY
kontrola svarů od Ø20x2mm
za použití pokročilé
ultrazvukové techniky
linear phased array

srovnání UT technik:
srovnání - odkaz
MenuTop
MenuBottom

RUČNÍ ULTRAZVUKOVÉ ZKOUŠENÍ - UT

Je velmi mobilní a současně průkazná forma zkoušení. Ruční ultrazvukové zkoušení s pomocí moderních přístrojů je dnes nejběžnější defektoskopická metoda k detekci výrobních i provozních vad, k určení tloušťek materiálu či zjištění korozních úbytků ve spektru různých výrobků a materiálů, od odlitků a výkovků po svary a kompozitní konstrukce.

ToFD ULTRAZVUKOVÉ ZKOUŠENÍ

Time-of-flight-diffraction (ToFD) je moderní, citlivá a přesná metoda ultrazvukového zkoušení svarů s grafickým záznamem. První testy touto metodou byly provedeny už v roce 1975, ale v praxi se začala používat až v dnešní době, kdy rozvoj výpočetní techniky umožnil softwarové průběžné zpracování naskenovaných dat. Uchovaný digitální záznam zabezpečuje možnost sledovat vývoj nalezených provozních necelistvostí v průběhu času a také v jistém směru nahrazuje radiografické zkoušení, pokud jde o důvěryhodnou archivaci výsledků NDT zkoušek.

PA ULTRAZVUKOVÉ ZKOUŠENÍ

Phased Array (PA - UT) je další moderní ultrazvukovou metodou, která umí v jeden okamžik pracovat s mnoha ultrazvukovými svazky a to jak souběžnými v linii nebo polích, tak i sektorově v rozmezí úhlů a následně zaznamenávat digitální data přesně podle pozice měřené enkodérem. Skeny jsou zobrazovány graficky a podobně jako u ToFD je zde možnost snadné digitální archivace a budoucí kontroly či srovnání s novým skenem.

ULTRAZVUKOVÉ IMERZNÍ ZKOUŠENÍ

Ultrazvukové imerzní testování umožňuje detekci indikací dle nejpřísnějších zkušebních norem. S nejnovějšími automatizovanými kontrolními systémy mohou být zaznamenány i podpovrchové necelistvosti na různých odlitcích, výkovcích, kompozitech a svarech a to v libovolné ultrazvukové projekci - A, B a C.

RADIOGRAFIE - RT

Klasická diagnostická metoda principielně založená na prozařování předmětu (svaru) nebezpečným zářením je postupně nahrazována bezpečnějšími a levnějšími technikami. Nicméně v mnoha aplikacích je radiografie stále nenahraditelná, proto se za velmi přísných bezpečnostních podmínek smí používat i na přechodných pracovištích. Zdrojem záření může být buď RTG generátor nebo prvek uvolňující ionizující gama záření (např. Iridium 192).

DIGITÁLNÍ RADIOGRAFIE

Digitální radiografie je moderní metoda zpracování a archivace rentgenových a gamma snímků. Přestože samotný proces snímání probíhá na první pohled téměř identicky, přináší tato metoda množství výhod, mezi něž patří hlavně environmenální šetrnost (několikanásobně nižší dávky záření, vyloučení chemických procesů), mnohonásobně větší tloušťkový rozsah v jednom snímku, mobilnost (bez temné komory), digitální archivace. Celý systém je certifikovaný a není možné retušovat digitální data bez možnosti návratnosti do originální podoby. Vyhodnocování probíhá ve velmi vysokém rozlišení s možností zoomování, automatické kalibrace a měření, což eliminuje chybovost lidského faktoru. U větších zakázek může tato metoda navíc přinést i významnou cenovou úsporu.

MAGNETICKÁ KONTROLA - MT

Magnetická kontrola je široce používána jak v laboratoři a na místě aplikace. Je to nákladově efektivní a účinná metoda pro lokalizaci povrchových a podpovrchových vad, jako jsou trhliny, studené spoje a vměstky ve feromagnetických prvcích. Toto testování je široce využíváno v automobilovém a leteckém průmyslu pro detekci vad v motoru, odpružení a brzdném systému.

PENETRAČNÍ KONTROLA - PT

Penetrační kontrola se používá k detekci narušení kontinuity povrchu jak v železných tak v neželezných částech. Metoda může být aplikována na místě nebo i v laboratoři a to buď s barevným kontrastem či s použitím fluorescenčních technik. V laboratoři je vhodný zejména pro společnou kontrolu většího množství obráběných dílů, je nákladově efektivní a účinný způsob testování.

ZKOUŠENÍ VÍŘIVÝMI PROUDY - ET

Další velmi přenosná technika, ideální pro nasazení v terénu, pro detekci povrchových a podpovrchových necelistvostí u železných a neželezných kovů bez nutnosti odstranění povrchového nátěru. V laboratoři je tato forma testování obvykle používána pro kontrolu leteckých dílů a konstrukcí, včetně kol, brzd a celých turbínových sestav.